Disclaimer

TRADEMARK DISCLAIMER
Hierbij verklaren we dat alle productnamen, logo’s, merken en andere handelsmerken die worden genoemd op onze website en / op onze social media het eigendom zijn van hun respectievelijke merkhouders. Deze merkhouders zijn niet aangesloten op de website van Weber & van Rijn. 
Deze merkhouders onderschrijven geen Weber & van Rijn consignatie of een van haar producten of opmerkingen. Verder is Weber & van Rijn niet gelieerd aan, onderschreven door of gesponsord door een van de handelsmerkhouders of hun gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen. 
We verklaren geen aansluiting, sponsoring of partnerschappen met geregistreerde handelsmerken. Weber & van Rijn staat zelfstandig als een online winkel met tweedehands meubels en interieur ontwerpen.

Voor verdere vragen of opmerkingen: info@weberxvanrijn.nl
English: Hereby we declare that all product names, logo’s, brands and other trademarks or images featured or reffered to on the Weber & van Rijn website and/or on Weber & van Rijn social media are the property of their respective trademark holders. These trademark holders are not affiliated with Weber & van Rijn. These trademark holders do not sponsor or endorse Weber & van Rijn consignment or any of its products or comments. 
Further Weber & van Rijn are not affiliated with, endorsed by or sponsored by any of the Trademark holders or of their affiliates or subsidiaries. We declare no affiliation, sponsorship, nor any partnerships with any registered trademarks. Weber & van Rijn stands independently as an online shop of pre-owned furniture and interior designs. 

For further questions or comments: info@weberxvanrijn.nl